dasketh

39 postów

12.01.3304 – Nowa technologia od Aegis

Firma Aegis rozszerzyła listę technologii Anty-Thargoidzkiej o nowe urządzenie – limpet odkażający. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do przeciwdziałania żrącym właściwościom pocisków Thargoidów. W oświadczeniu rzecznik Aegis powiedział: „Jak wiemy, pociski enzymatyczne Thargoidów są szczególnie niebezpieczne z powodu ich niszczących żrących właściwości. Limpet jest zaprojektowany tak, aby rozwiązać ten problem, usuwając […]

11.01.3304 – Podsumowanie kampanii Sirius Inc

Sirius Inc ogłosił, że jego inicjatywa konstrukcyjna została entuzjastycznie przyjęta przez społeczność galaktyczną. Setki pilotów wsparło kampanię, dostarczając towary do Green Enterprise w systemie Ngalia i eliminując agresorów w Ngalia, zapewnili w ten sposób bezpieczeństwo handlowców wnoszących swój wkład w tę inicjatywę. Sirius Inc wyraził wdzięczność tym, którzy wsparli kampanię. […]

11.01.3304 – The Liberation of HIP 17692

Ruch, który zaskoczył wielu, Imperium i Federacja ogłosiły wspólną inicjatywę przeciwdziałania działalności Thargoidów w systemie HIP 17692. Dwustronna operacja będzie miała na celu zmniejszenie obecności Thargoidów w regionie i odzyskanie rzeczy osobistych, danych oraz ludzi zaatakowanych przez Thargoidów w HIP 17692. Ekspedycja Merope Expeditionary Fleet została upoważniona do nadzorowania operacji […]

11.01.3304 – Rok później

Minął już rok odkąd Thargoidzi powrócili do przestrzeni zajmowanej przez ludzi, w tym czasie stawali się coraz bardziej agresywni, a ich wrogość zakończyła się starciami w Pleiades Nebula. Teraz, gdy intencje Thargoidów stały się jasne, pytanie, które wielu zadaje, brzmi: „co możemy zrobić?” Szczery komentator polityczny Daxton Sung przedstawił następującą […]