Obsługa programu T.A.R.G.E.T

Dla wszystkich, którzy po raz pierwszy uruchomili program T.A.R.G.E.T od Thrustmastera powstała ta mała pobieżna instrukcja obsługi oraz funkcji tego programu.

Zaczynamy ………

Poniżej panel po uruchomieniu programu z podpiętym joystickiem. Tutaj interesują nas głownie funkcje:

NEW CONFIGURATION – dla nowej konfiguracji

EDIT CONFIGURATION – dla edycji wcześniej stworzonej konfiguracji

RUN CONFIGURATION – uruchomienie konfiguracji, która nie jest pokazana w oknie poniżej GUI CONFIGURATION FILES

Jeżeli tworzymy makra od podstaw wybieramy NEW CONFIGURATION i naszym oczom ukazuje się następujący widok:


W oknie NAME wpisujemy nazwę pliku z makrami wybieramy typ konfiguracji BASIC lub ADVANCED oraz określamy lokalizację zapisu i naciskamy OK.

(Ponieważ funkcja BASIC jak sama nazwa wskazuje jest prosta w konfiguracji to poniżej opisze bardziej rozbudowaną funkcję ADVENCED )

Na tym etapie wybieramy nasz sprzęt klikając w kółeczka znajdujące się obok INCLUDE PROFILE (można kilka urządzeń jeśli będą razem pracować) a następnie w NEXT

Na tym ekranie można ustawić sobie czułość i sposób pracy poszczególnych osi wybierając je z okna CONFIGURE AXES MAPPING i edytując w oknie obok.

Osobiście pominąłem tą konfiguracje bo dla mnie ustawienie standardowe są ok.

Tutaj rozpoczyna się zabawa w konfigurowanie klawiszy naszego joya (lub innego podpiętego urządzenia Thrustmastera).
Do dyspozycji mamy trzy okna:

1. SELECT CONTROL – tutaj mamy podgląd na nasze urządzenie, które możemy dowolnie obracać, oddalać/przybliżać ( ZOOM IN / ZOOM OUT ) wybierać przyciski za pomocą funkcji LIST lub bezpośrednio klikając na nie myszką. Możliwy też jest ciągły obrót urządzenia (funkcja PAN )
2. ASSIGN PARAMETERS – tutaj tworzymy nasze makra do wybranych przycisków według poniższego klucza:

Wybór warstwy przy konfiguracji LAYERS (wybrane warstwy oznaczone są pomarańczową ramką) :

I – warstwa wybierana po naciśnięciu określonego klawisza skonfigurowanego w zakładce EDIT LAYERS

O – warstwa podstawowa

Powyższe warstwy są warstwami podstawowymi umożliwiającymi na dwukrotne zwiększenie ilości funkcji klawisza (po jednej funkcji na warstwę O i I)

Przyciski do obsługi poniższych dodatkowych warstw wybierane są w zakładce EDIT LAYERS i powodują sześciokrotne zwiększenie ilości funkcji klawisza (po trzy funkcje na warstwę O i I )

U – warstwa UP

M – warstwa MIDDLE

D – warstwa DOWN

Poniżej okno po wybraniu EDIT LAYERS i z przypisanymi już klawiszami zmieniającymi warstwy (np. dla warstw I O jest to klawisz B10).

Przypisanie klawisza wykonuje się poprzez przeciągnięcie go w odpowiednie okienko.

Po przypisaniu klawisza/klawiszy przełączających warstwy naciskamy OK i przechodzimy do edycji poszczególnych klawiszy.

CONTROL: np. B6 – wybrany przycisk do edycji

Press – reakcja nastąpi po naciśnięciu przycisku

Release – reakcja nastąpi po zwolnieniu przycisku

Tabela EVENT: – konfigurowanie wcześniej wybranego przycisku

EVENT NAME – nazwa jaka będzie wyświetlana w tabeli 3. SELECT EVENT

KEY COMMAND – przypisanie określonego klawisza pod przycisk (pomocna jest tutaj zakładka VIRTUAL GAME/KEYBOARD/MOUSE)

TYPE – określenie trybu w jakim ma pracować przycisk:

Pulse – chwilowe jednorazowe przyciśnięcie klawisza o długości określonej w zakładce DELAY

Hold – przyciśnięcie klawisza, które działa tak długo jak długo przytrzymujemy klawisz z częstotliwością wywoływania określoną w zakładce DELAY

Press – jednorazowe naciśnięcie i puszczenie przycisku powoduje ciągłe załączenie funkcji
Release – powoduje uruchomienie funkcji po zwolnieniu klawisza (przydatne gdy tworzymy automatyczną sekwencje z opóźnieniem pomiędzy kolejnymi wywołaniami przypisanych klawiszy np. A, 2 sekundy przerwy, B )

DELAY – ustawienie czasu aktywności klawisza

SEQUENCE – ustawienie pętli z sekwencją wywoływania klawisza np. przypisanie w SELECT EVENT pod zadanym klawiszem wywołań liter A,B,C spowoduje przy każdorazowym naciśnięciu przeskoczenie do następnego wywołania czyli za pierwszym razem pojawi się A przy drugim B trzecim C i czwartym znowu A i tak cały czas. Brak zaznaczenia tej opcji spowoduje wykonanie całej sekwencji (A,B,C) z opóźnieniem DELAY przy jednym naciśnięciu klawisza.

COMMENT – nasz komentarz, opis czynności

SAVE EVENT – zapis ustawienia

ADD EVENT – dodanie ustawienia do panelu 3. SELECT EVENT

RUN CONFIGURATION – uruchomienie dotychczasowych ustawień (pomocne przy testowaniu naszej konfiguracji)

VIEW SCRIPT – podgląd zawartości naszego pliku z ustawieniami

CLEAR – wyczyszczenie ustawień

3. SELECT EVENT – tutaj wyświetlane są wyedytowane klawisze z okna ASSIGN PARAMETERS. Możemy tutaj przesuwać góra/dół ( UP / DOWN )i kasować ( DELETE ) funkcje klawiszy. Istnieje również opcja importu ustawień z innego pliku IMPORT EVENTS

Jak widać na powyższym screenie dla przycisku B6 przypisano dwie warstwy:

O – gdzie przyciśnięcie klawisza B6 wywoła odpalenie Heat Sinka (u mnie przypisanego pod literą v)

I – gdzie przyciśnięcie klawisza B6 razem z klawiszem B10 (przypisany w oknie EDIT LAYERS) wywoła odpalenie Heat Sinka oraz dwóch Power Cells

Naszą pracę kończymy naciskając przycisk FINISH i potwierdzając zapis pliku YES

Mam nadzieję, że powyższa instrukcja przyda się jako wstęp do pracy z tym programem.