09.01.3304 – Aktualizacja statusu gwiezdnych portów

Ten raport zawiera najnowsze dane na temat gwiezdnych portów, w których występują problemy techniczne w wyniku działania interferencji sensorów Thargoidów. Następujące gwiezdne porty są na krawędzi zamknięcia: Finney Ring, Jitabos Barjavel Station, HIP 33368 The Pit, Pennsylvania CMDR Radko707