Galactic News

9 postów

17.01.3304 – Aktualizacja statusu gwiezdnych portów

Ten raport zawiera najnowsze dane na temat gwiezdnych portów, w których występują problemy techniczne w wyniku działania interferencji sensorów Thargoidów. Następujące gwiezdne porty są aktualnie zamknięte: The Pit, Pennsylvania Poniżej gwiezdne porty, które są na krawędzi zamknięcia: Bell Orbital, Gilya Collins Station, Huichi CMDR Radko707

12.01.3303 – Kontynuacja ataku Thargoidów

Reed’s Rest w Merope i Obsidian Orbital w Maia, są najnowszymi gwiezdnymi portami, stanowiącymi cel Thargoidów. Władze zaatakowanych systemów zwróciły się do niezależnych pilotów o dostarczenie żywności, wody, podstawowych leków, naturalnych tkanin oraz o ewakuację ludności cywilnej z odpowiednich gwiezdnych portów. Atak na Obsidian Orbital może przerazić galaktyczną społeczność, ponieważ […]

12.01.3304 – Nowa technologia od Aegis

Firma Aegis rozszerzyła listę technologii Anty-Thargoidzkiej o nowe urządzenie – limpet odkażający. Urządzenie jest specjalnie zaprojektowane do przeciwdziałania żrącym właściwościom pocisków Thargoidów. W oświadczeniu rzecznik Aegis powiedział: „Jak wiemy, pociski enzymatyczne Thargoidów są szczególnie niebezpieczne z powodu ich niszczących żrących właściwości. Limpet jest zaprojektowany tak, aby rozwiązać ten problem, usuwając […]

11.01.3304 – Rok później

Minął już rok odkąd Thargoidzi powrócili do przestrzeni zajmowanej przez ludzi, w tym czasie stawali się coraz bardziej agresywni, a ich wrogość zakończyła się starciami w Pleiades Nebula. Teraz, gdy intencje Thargoidów stały się jasne, pytanie, które wielu zadaje, brzmi: „co możemy zrobić?” Szczery komentator polityczny Daxton Sung przedstawił następującą […]